Om

Om

AROMATERAPEUTISKE PRODUKTER

Happy Heart er skønne naturlige produkter, der ikke bare virker – men virker fantastisk! – og påvirker, plejer og renser både krop, sind og sjæl.

Happy Heart er aromaterapeutiske produkter skabt af rene, naturlige og lækre råvarer – fyldt med vitaminer og effektive antioxidanter.

Happy Heart er et dansk brand, og produkterne fremstilles i hånden med stort nærvær.

Happy Hearts essens

Happy Heart er i sin essens helhed, nærvær og nydelse.

Det betyder, at Happy Heart altid vil fremkalde og søge at skabe helhed, nærvær og nydelse – uanset hvordan og i hvilken sammenhæng produkterne bruges.

Det Happy Heart kan og gør er at aktivere vores nærvær gennem sanselighed, og derigennem bidrage til genopdagelsen af, at vi alle er hele i os selv, hele tiden har været det – og samtidig er forbundet og en del af et større hele.

Happy Heart kan kalde os hjem igen og dermed støtte os i følelsen af forbundethed til os selv, andre og noget der er større end os selv.

Happy Hearts mission

Happy Heart kan virke og arbejde på forskellige niveauer – afhængig af din intention.

På et fysisk plan som den blødeste, blomsteragtige indpakning og smørelse af din fysiske krop udefra. Men også indefra fordi Happy Hearts essens og virkestoffer hurtigt optages gennem duften og huden, og dermed siver ind i alle celler af kroppen.

Men Happy Heart er ikke bare de dråber, du dufter til eller smører på huden.

Happy Heart er også en energi, en livskraft, en kilde af næring som – hvis du tillader det – kan støtte din bevidsthed om, at du ER hel og altid har været det. Happy Heart aktiverer de steder i dig, som har brug for kærlighed, opmærksomhed, accept og healing. For dernæst at kunne transformere sig til noget andet – og vende tilbage til sit naturlige udgangspunkt, nemlig til følelsen af at være hel.

Happy Heart skal mærkes og nydes med nærvær for helt at kunne opleve, hvad dens essens er og kan støtte dig i.

Du behøver ikke forstå, men blot byde energien velkommen og åbne dig for, at det uforståelige kan ske. Happy Hearts essens er så meget større, end hvad vores mentale kapacitet kan begribe og kan sætte på formel. Så den fulde effekt af Happy Heart forløses gennem dit nærvær, åbenhed samt tillid til dig selv og den verden, som omgiver dig bl.a. gennem en lænen sig ind i en større universel visdom og kraft.

Men Happy Heart kan naturligvis ikke stå alene eller gøre arbejdet for dig. Happy Heart kan være en støtte, løftestang og supplement til din personlige rejse og udvikling – præcis som andet også kan det.

Happy Hearts tilblivelse

Happy Heart er skabt intuitivt ud fra intentionen om at forene forståelsen af samspillet mellem sanselighed, æteriske olier, virkestoffer og energi med bevidstheden om, at vi alle er hele i os selv og samtidig forbundet og del af et større hele.

Både signaturdufte og produkterne er co-creation på højeste plan, da opskrifterne er kanaliseret, og efterfølgende testet og sikkerhedsgodkendt.

Fundamentet i Happy Heart er de 5 signaturdufte Protection, Happiness, Energy, Peace og Purifying. Hver signaturduft kommer fra og indeholder helhed, og tilsammen er de helhed. De søger at genoprette helhed på hver deres måde (ud fra hver deres unikke signatur). Men de er stadig helhed i sig selv.

Hver signaturduft knytter sig desuden til og understøtter et chakra.

Happy Hearts 5 signaturdufte

– Protection, Happiness, Energy, Peace og Purifying

Protection (rodchakra) 

Protection beskytter, beroliger, skaber balance og fodfæste.

Protection støtter dig i at finde fodfæste, at stå fast og føle dig tryg – indeni såvel som i det ydre. Protection fremkalder følelsen af tyngde, ligevægt og forankring nedadtil, og kontakten til en uudtømmelig kilde af omfavnelse og kraft fra jordens allerinderste.

Som en strøm af energi der flyder nedefra og hele vejen op igennem kroppen, minder Protection dig om, at uanset hvilke vinde der måtte blæse, kan følelsen af et sikkert og robust ståsted være til stede samtidig, og en dyb indre forsikring om at kunne komme igennem, at kunne bestå og at være støttet af noget, der er langt større end dig selv.

Protection bringer ro til nervesystemet, og kan understøtte healing af psykiske sår, som har at gøre med ikke at være centreret og funderet i sig selv, eksempelvis psykiske sår som har sin rod i ikke at have et trygt og stabilt fundament.

Protection indeholder salvie, rosentræ, appelsin, jasmin og vanilje.

Happiness (harachakra)

Happiness vækker din livskraft, glæde, kreativitet og sanselighed.

Som blide vibrerende energibobler der strømmer nedefra og op igennem kroppen, bringer Happiness dig i kontakt med dit indre legebarn, din skaberkraft og nydelse.

Happiness løfter energien i og omkring dig – og mærkes som om din indre glød og gnist tændes (på ny).

Happiness finder vej til dét, der måtte være blokeret eller stagneret, og dens boblende pulserende energi skaber bevægelse, nye ideer og perspektiver eller samskabelse.

Med Happiness vækkes din nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse – uden fast mål, men i samspil med den del af din skaberkraft, som næres af lyst, spontanitet, leg og sanselighed.

Happiness indeholder appelsin, krusemynte, vanilje, bergamot og ingefær.

Energy (solarplexus)

Energy centrerer, giver energi og indre styrke.

Energy bringer dig i kontakt til din allerinderste kerne og styrke – det sted hvorfra du står tydeligt i dig og i verden.

Energy støtter dig i at læne dig ind i din egen indre kraftsøjle, der løber fra toppen af dit hoved hele vejen ned igennem rygsøjlen til bunden af din krop, og som er forbundet opadtil til Universet – det større hele – og nedadtil til Moder Jord.

Energy giver energi, vitalitet og mod – mod til at stå ved og lade verden se, alt det som er dig – klart og tydeligt. Mod til at udtrykke det, som er – sige det udadtil som mærkes indeni, sige til og fra.

Med Energy kan følelsesmæssig forstoppelse bringes i bevægelse, og stagneret følelsesmæssig energi knyttet til ikke at have stået ved sig selv, eller manglende grænsesætning kan forløses.

Energy indeholder citron, appelsin, grape, pebermynte og krusemynte.

Peace (hjertechakra)

Peace åbner hjerter, omfavner, skaber ro, harmoni og forbindelse.

Som en blid og kærlig energi strømmer Peace fra dit hjerte og til hver en del af din krop, sind og sjæl – men også til omverden – og fremkalder følelsen samhørighed, tillid til dig selv og andre samt indre tryghed.

Peace føles som en beroligende og rummelig brise, der omslutter alt det, der måtte være svært, og understøtter stille og roligt bevægelse og opløsning, så det kan slippe sit tag og skabe plads til healing.

Peace kan åbne hjerterummet både indadtil og imellem mennesker. Indadtil så du holder dig åben for at tage alle livets nuancer ind, mærke forbundethed på et højere plan og turde være det, dit hjerte kalder på.

Imellem mennesker så relationelle sår kan heales, eller en endnu dybere forbindelse kan skabes.

Hjerteenergien kalder på kærlighed. Hjerteenergien får ting til at hænge og smelte sammen – den er limen både i det indre, imellem os og på et større plan.

Peace indeholder lavendel, rosentræ, gran, salvie og patchouli.

Purifying (halschakra)

Purifying renser, skaber klarhed og beslutsomhed.

Som et indre brusebad af kølig, rensende energi der flyder ned igennem kroppen, fjerner Purifying dét, der måtte sløre for klarheden og de svar, du søger. Dét som før var utydeligt eller tvetydigt bliver tydeligt, og Purifying støtter dig i at blive stående i dét som er, dét du skal, og i at være dig. Centreret, i kontakt, fokuseret og kraftfuld.

Purifying fremkalder følelsen af at gå i hak, og at være hjemme i dig selv (igen).

Duften er frisk og opkvikkende. Purifying renser dig både indeni og luften omkring dig. Så føles energien tung og afladet eksempelvis i et rum eller til et møde, er Purifying fantastisk til at rense luften og genoplade rummet med en kølig forfriskende duft.

Purifying indeholder eukalyptus, pebermynte, lavendel, rosentræ og grape.

Happy Hearts kerneværdier

I tråd med Happy Hearts essens er det vores ønske, at du i dit samspil med Happy Heart vil opleve helhed, nærvær og nydelse – uanset om det er når du køber eller bruger produkterne, henvender dig til os eller i øvrigt er i kontakt eller interaktion med Happy Heart.

Vi bestræber os på, på alle mulige måder at efterleve disse værdier i alle led af værdikæden – fra indkøb, markedsføring og salg til produktion, distribution og kundeservice. Og skulle du ikke opleve dette, vil vi meget gerne høre fra dig.